Podnety

Vážení rodičia, 

mladých medveďov je veľmi veľa a očakávame, že nie všetci rodičia budú so všetkým spokojní. Pri komunikácií vašich návrhov a podnetov preto môžete využiť radu rodičov, ktorá zasadá minimálne 1-krát za štvrťrok alebo môžete využiť priamy email pre členov výkonného výboru (podnety@hkdk.sk). 

Tento priamy email (podnety@hkdk.sk) je určený prioritne pre vaše nápady, sťažnosti alebo návrhy, ktoré sa vám nepodarilo vyriešiť bežnou cestou cez vedúcich mužstiev alebo cez radu rodičov.

Aby sa výkonný výbor podnetom zaoberal, treba splniť len základné podmienky, ktoré sú:

1. podnet nesmie byť anonymný a musí obsahovať telefónny kontakt odosielateľa

2. podnet musí byť slušný a konštruktívny 

Po obdržaní podnetu bude tento prerokovaný na výkonnom výbore a zväčša bude nasledovať osobné stretnutie členov výboru s autorom podnetu. Cieľom je buď prijatie nových systémových opatrení, ktoré zlepšia činnosť klubu alebo vysvetlenie existujúcich pravidiel.