Vedenie klubu

Miroslav Dráb

predseda výkonného výboru

tel.: +421 905 436 488
e-mail: hokejdk@hkdk.sk

Marek Huba

športový manažér

tel.: +421 915 289 014
e-mail: marek.huba@hkdk.sk

Andrej Granatier

sekretár klubu

tel.: +421 904 814 115
e-mail: andrej.granatier@gmail.com

 

Peter Žilinec

člen výkonného výboru

 

 

Juraj Bukna

člen výkonného výboru

 

 

Daniel Škerda

člen výkonného výboru