Kontakt

MHK Dolný Kubín

Adresa

Zimný štadión
ul. Športovcov 2690
026 01 Dolný Kubín

Miroslav Dráb

Riaditeľ

tel.: +421 905 436 488
e-mail: hokejdk@hkdk.sk

Marek Huba

Športový manažér

tel.: +421 915 289 014
tel.: +421 905 245 592
e-mail: marek.huba@hkdk.sk