Partneri

Náš hokejový klub dlhodobo a úspešne spolupracuje s mnohými partnermi verejného a súkromného sektora. Vďaka tomu sme schopní zabezpečovať športovú činnosť pre viac ako 200 športovcov, z čoho drvivú väčšinu predstavuje mládež. Tu musíme spomenúť aj našich para hokejistov, ktorí, ako veľmi úspešný tím, dostávajú veľmi široké pokrytie v médiách. Na oplátku pre našich partnerov zabezpečujeme:

  • rôzne formy prezentácie a reklamy pre vašu firmu (dresy, mantinely, reklamné predmety, naše sociálne siete, videá, názvy akcií / turnajov a pod.) a zviditeľnenie po celom Slovensku a v zahraničí
  • možnosť zapojiť sa do partie, ktorá ťahá činnosť klubu
  • zdieľanie kontaktov a vytváranie neformálnych vzťahov cez spoluprácu s predstaviteľmi iných klubov alebo s predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja
  • účasť na formálnych a neformálnych spoločenských akciách nášho klubu
  • tvorba programov pre zamestnancov alebo rodiny našich partnerov (VIP účasť na zápasoch, teambuildingové aktivity - simulované tréningy, školy korčuľovania a pod.)  

V prípade, že sa máte záujem o viac informácií o možnostiach partnerstva s našim klubom, budeme veľmi radi ak nás kontaktujete na hokejdk@hkdk.sk / 0905 436 488. 

Na vyžiadanie vám taktiež pripravíme konkrétnu ponuku -  plán a prehľad marketingového mixu, ktorý je náš klub schopný zabezpečiť pre zviditeľnenie vašej firmy, vrátane legislatívnych možností našej spolupráce.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Mgr. Miroslav Dráb 

predseda výkonného výboru

MHK Dolný Kubín