2% z dane

Vážení priatelia hokeja, pokiaľ zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2023 na registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti, že jednou z týchto registrovaných organizácií je aj nezisková organizácia Korčulka pod vedením našich trénerov, ktorí sa venujú náboru a príprave mladých hokejistov. Budeme preto radi, keď 2% poukážete práve neziskovej organizácii Korčulka. Všetky takto získané financie smerujú na rozvoj mládežníckeho hokeja. Staňte sa toho súčasťou aj vy.

Budete k tomu potrebovať tieto tlačivá:

Zamestanec

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2024 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Korčulke n.o.:

IČO: 50012461
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Korčulka
Ulica: Pokryváč
Číslo: 31
PSČ: 02601
Obec: Dolný Kubín

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. kalendárneho roka) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak zodpovedáte za právnickú osobu

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

Pozor!

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3. kalendárneho roka) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3. kalendárneho roka) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 50012461
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Korčulka
Ulica: Pokryváč
Číslo: 31
PSČ: 02601
Obec: Dolný Kubín

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky

Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2024 do 12/2024.

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Ďakujeme Vám za pomoc!