Klubové poplatky

sa platia od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 t.j 12 mesiacov.

Platby sú realizované prostredníctvom systému Paysy https://sys.paysy.sk/.

Každému novému členovi bude odoslaný aktivačný email s prihlasovacími údajmi do systému, prostredníctvom ktorého bude realizovať mesačné platby a taktiež si bude môcť pozrieť prehľad platieb za celé obdobie. Poplatky sú splatné vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac. V prípade nezaplatenia poplatku bude členovi automaticky odoslaná upomienka.

Nižšie uvádzame MINIMÁLNE výšky poplatkov pre jednotlivé kategórie.


 

 KATEGÓRIA 

MINIMÁLNY MESAČNÝ POPLATOK

MINIMÁLNY ROČNÝ POPLATOK

  Juniori

40 €

480 €

  Dorast

40 €

480 €

  9.+8. ročník

30 €

360 €

  7.+6. ročník

30 €

360 €

  5.+4.+3. ročník

30 €

360 €

  2.+1.+0. ročník

20 €

240 €