Klubové poplatky

sa platia od 1. mája 2023 do 30. apríla 2024 t.j 12 mesiacov.

Platby sú realizované prostredníctvom systému Paysy https://sys.paysy.sk/.

Každému novému členovi bude odoslaný aktivačný email s prihlasovacími údajmi do systému, prostredníctvom ktorého bude realizovať mesačné platby a taktiež si bude môcť pozrieť prehľad platieb za celé obdobie. Poplatky sú splatné vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac. V prípade nezaplatenia poplatku bude členovi automaticky odoslaná upomienka.

Nižšie uvádzame MINIMÁLNE výšky poplatkov pre jednotlivé kategórie.


 

 KATEGÓRIA 

MINIMÁLNY MESAČNÝ POPLATOK

MINIMÁLNY ROČNÝ POPLATOK

  Juniori

60 €

720 €

  Dorast

60 €

720 €

  9 + 8. ročník

35 €

420 €

  7 + 6. ročník

35 €

420 €

  5 + 4. ročník

35 €

420 €

  3 + 2. ročník

35 €

420 €

  1 + 0. ročník

25 €

300 €