Športové prehliadky 2024

!!! HOKEJISTI A HOKEJISTKY 4. ROČNÍKA, 3. ROČNÍKA, 2. ROČNÍKA (BUDÚCOROČNÍ) -  POTVRDENIE OD SVOJHO VŠEOBECNÉHO LEKÁRA !!!