Poznáme hráčov mesiaca OKTÓBER u mládeže

Vďaka partnerovi AquaRelax Dolný Kubín si zaslúžený oddych za odmakanú robotu v mesiaci október zaslúžili:

 

  •  JUNIORI 

Jakub Kubačák 

  • DORAST 

Sebastián Flajs

  • STARŠÍ ŽIACI 

Adam Plichta 

  • MLADŠÍ ŽIACI 

Adrián Košťál 

  • PRÍPRAVKA 5. ROČNÍK 

Tomáš Mikula 

  • PRÍPRAVKA 4. ROČNÍK 

Adam Tatár 

  • PREDPRÍPRAVKA 3+2. ROČNÍK 

Šimon Mikula 

  • PREDPRÍPRAVKA 1+0. ROČNÍK 

Teo Gužík 

 

Gratulujeme