Orange hokejové talenty – Nechajte nás hrať sa

Milý rodič, marketingové oddelenie SZĽH v spolupráci s rozvojovým oddelením SZĽH pripravuje 3 podujatia určené pre chlapcov aj dievčatá s dátumom narodenia 1.9.2012 – 31.8.2013. Radi by sme Vás a Vaše deti pozvali na tieto hokejové podujatia - Orange hokejové talenty.

Termíny a lokality podujatí:

13.5.2023 Hamuliakovo, Hokejová hala Hamikovo

20.5.2023 Zvolen, ICE ARENA

27.5.2023 Košice, Aréna Sršňov

Pre koho: Podujatia sú určené pre deti registrované v kluboch a v IS SZĽH (s registračným preukazom, číslo KRP bude potrebné uviesť pri registrácii), chlapcov aj dievčatá, s dátumom narodenia 1.9.2012 – 31.8.2013.

Počet tímov na každom turnaji: 6 tímov v zložení 10 hráčov + 2 brankári.

Zloženie tímov: Turnaje sa budú niesť v duchu Hokejových živlov. Deti budú rozdelené do tímov náhodne a budú hrať pod názvami: Hromy, Búrky, Tornáda, Blesky, Hurikány, Lavíny.

Spôsob prihlásenia detí na turnaje: Radi by sme dali príležitosť prihlásiť sa deťom z celého Slovenska, preto prihlasovanie prebehne formou online prihlásenia. Deti prihlasujú rodičia. Prihlasovacie formuláre budú aktívne vždy 14 dní pred začiatkom podujatia od 13:00 (viď nižšie). V prípade, ak sa naplní kapacita detí na konkrétne podujatie, ďalšie deti sa budú môcť ďalej prihlasovať, avšak prihlasujúci rodič bude formou automatickej odpovede po registrácii informovaný o tom, že jeho dieťa je aktuálne na „čakacom liste“. Ak sa miesto uvoľní, budeme kontaktovať rodičov podľa poradia prihlásenia.

Hokejový deň | HRÁČI a HRÁČKY | Hamuliakovo 13.5.2023 (Stránka 1 z 2) (office.com)

Hokejový deň | BRANKÁRI a BRANKÁRKY | Hamuliakovo 13.5.2023 (Stránka 1 z 2) (office.com)

Hokejový deň | HRÁČI a HRÁČKY | Zvolen 20.5.2023 (Stránka 1 z 2) (office.com)

Hokejový deň | BRANKÁRI a BRANKÁRKY | Zvolen 20.5.2023 (Stránka 1 z 2) (office.com)

Košice budú doplnené neskôr

Program: každé podujatie bude rozdelené do 3 hlavných častí:

Prezentácia účastníkov (predbežný začiatok plánujeme od 08:05)

1. Zručnosti – pod dohľadom skúsených regionálnych inštruktorov a trénerov si deti vyskúšajú rôzne činnosti. Táto časť bude trvať cca 1 hodinu (predbežný začiatok plánujeme od 09:00)

2. Zápasy 1. kola turnaja (formát minihokej 4:4 alebo 3:3) 3. Zápasy 2. kola turnaja (formát minihokej 4:4 alebo 3:3) Záver (medzi 15:30 – 16:00), presnejší harmonogram bude k dispozícii tesne pred podujatím a bude zaslaný všetkým prihláseným)

Formát turnaja: Tímy budú rozdelené do dvoch trojčlenných skupín a každý tím odohrá v rámci svojej skupiny spolu 4 zápasy. Hrať sa bude v 2 rôznych formátoch - v oboch kolách 3:3 alebo 4:4. Hamuliakovo 4:4, Zvolen 3:3, Košice upresníme neskôr.

Reklamným partnerom podujatí je spoločnosť Orange Slovensko a.s.

Slovo odborníka: Program Hokejového dňa vychádza z uspokojovania potrieb hrať sa, hýbať sa a súťažiť v prostredí, ktoré v plnej miere rešpektuje emócie a túžby 9-10 ročných detí, ktoré už nejaký čas pôsobia v hokejovej predpríprave. Prirodzeným začlenením kontrolných cvičení hokejových zručností na začiatok Hokejového dňa si budú môcť mladí adepti hokeja súťažami overiť mieru osvojenia si korčuliarskych a herných zručností a zároveň sa pripraviť na ďalší program spočívajúci v tom, čo ich najviac baví – a to je hra. Hra na malom priestore je množstvom podnetov pre deti v tomto veku prirodzeným prostredím pre rozvoj herného myslenia a rozhodovania sa v súčinnosti so zdokonaľovaním techniky či už korčuľovania alebo narábania s hokejkou a pukom. V druhej časti Hokejového dňa si budú deti môcť vyskúšať ako im ide hra v spolupráci s novými spoluhráčmi v zápasoch vo formáte 4-4 resp. 3:3.